ទំព័របទចំរៀងហ្គីតា – Guitar Lyric

Yo yo yo…let’s make some noise!!!. Here at last, I worked it out. Here the new blog by me. It’s about guitars and lyrics. The first song is​ “សិទ្ធត្រឹមជាមិត្ត” by Sapoun Midada, my guitar hero. Actually I’m not the one who’s good at guitar but I really try my best to post some songs which i used to play or got from my friends. Some are English some are Khmer song. At the end of every lyric i also put my ugly voice or the original one of the lyric. Not only lyrics but also some guitar lessons or practices which will be brought to you later. Are you a guitar fan?? yes, come on my way. Hope you enjoy it. Please, support by givemme comment. I’ll wait for your feedback. Here is that the link to my new guitar blog. http://guitar4khmer.wordpress.com

ហេហេ….សុំហ៊ោមួយម៉ា!!!! នៅទីបំផុតខ្ញុំបានសំរេចធ្វើវាហើយ។ ប្លក់ថ្មីរបស់ខ្ញុំ ជាប្លក់ដែលមានបទចំរៀងហ្គីតា។​ បទទីមួយ​សំរាប់ការបើក​ឆាកដំបូងនេះគឺមានចំណងជើងថា “សិទ្ធត្រឹមជាមិត្ត” ច្រៀងដោយ សាពូន មីដាដា។ តាមពិតទៅខ្ញុំនឹងបន្តដាក់ មេរៀនហ្គីតា ឬការបង្ហាត់បង្ហាញជា​ច្រើនទៀត​ប៉ុន្តែ ជំហ៊ានដំបូងនេះមិនទាន់ទេ​ រងចាំការស្រាវ​ជ្រាវបន្ថែមទៀត​សិន។​ នៅចុងបញ្ចប់នែអត្ថបទនីមួយៗខ្ញុំមានដាក់ឲ្យចំលង​នូវសំលេងដ៍កក្រិច របស់ខ្ញុំដែលលេងហ្គីតាបណ្តើរច្រៀង​បណ្តើរ បើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងដាក់បទដើមរបស់គេតែម្តង។ និយាយគ្នាឲ្យហើយស្តាប់ហើយ ហាមសើចចំអក តែអាចផាបាន ហាហាហាហាហា…..។ អូឃេ នេះជាអាស័យដ្ឋានសំរាប់ចូលទៅ​អានប្លុកនោះ http://guitar4khmer.wordpress.com សូមចូលរួមផ្តល់យោបល់ ដើម្បីជួយគ្នាស្ថាបនាឲ្យមានការចំរើន​ទៅមុខទាំងអស់គ្នា។

Advertisements