របៀបដោនឡូតឯកសារតាម Rapidshare

មានអូនៗខ្លះ(កុសល, ការដ្ឋ…) អត់ចេះដោនឡូតតាមអាវិបសាយRapidshare នៅឡើយ ដូច្នេះ​ក្រោយពីអង្គុយពិចារណាយ៉ាងយូរ ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៍បានសំរេចសរសេរអំពីរបៀប ដោនឡូតតាម​វិបសាយនោះដើម្បីពួកគាត់ធ្វើតាម។ សង្ឈឹមថាបន្ទាប់ពីគាត់បានអានហើយនឹងអាច​ធ្វើតាមបានចុះ 🙂 ហើយចំពោះអ្នកដែលចេះហើយបើបានអាន​ ហើយឃើញថាមានអីខុសឆ្គងនោះសូមមេត្តា ជួយកែប្រែផងចុះបាទ….អរគុណ។
លោកអ្នកអាចចូលទៅអានអត្ថបទនោះតាមតំណភ្ជាប់មួយនេះ៖

http://www.phunbandith.com/blog/?p=151

Advertisements