បែកមួយរយៈដើម្បីទៅរៀននៅជប៉ុន…

សូមជំរាបលា បងៗ អូនៗ ពួកម៉ាក នៅប្លក់សិនហើយ ខ្ញុំត្រូវទៅជប៉ុនដើម្បីចូលរួមវគ្គ Training ផ្នែក​ Telecom និង Broadband Services ដោយមានការឧបត្ថម្ភពី….អានបន្តនៅទីនេះ

http://www.bandith.info/blog/?p=99

Advertisements