អបអរខ្ញុំកាចាស់មួយឆ្នាំទៀត 

និយាយពីថ្ងៃខែនោះវិញដើរលឿនអស់ស្ទះ ធ្មេចបើកៗ ខ្ញុំកាចាស់បានមួយឆ្នាំទៀត។ តែមិនថ្វី ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមិនជាមាន​អ្វីប្លែកណាស់ណាទេសំរាប់ខ្ញុំ។ គួរំលឹកផងដែរថា កាលពីឆ្នាំមួយ ថ្ងៃនេះ មានពីធីតូចតាចមួយជាមួយពួកម៉ាក តែថ្ងៃនេះ ជាពិធីមានន័យ ជាមួយហាន់នី។ ហេហេហេហ…..អំណោយឆ្នាំនេះជា អាវមួយគូរ ពណ៌ស្រស់ដល់ហើយ និយាយមិនអួតតេស សមនិងខ្ញុំមែនទែន។ សុំនិយាយសំរាប់ខ្លួនឯងថា, “ជូនពររីករាយថ្ងៃខួបកំណើត!!! “​ ។

កាលពីឆ្នាំមុន៖


ជាមួយមិត្តភក្តិខ្លះមកពី Arabic, Mongolia, Kyrgyzstan, Sudan,…


តឹមនឹកឃើញកាលហ្នុង បើសដេជាមួយមិត្តម្នាក់មកពីប្រទេស ស៊ុដង់ ឈ្មោះ Amna


ហើយមិត្តរួមថ្នាក់ខ្ញុំក៍បានឲ្យកាដូ សូកូឡាម៉ាប្រអប់ និងអាវឥណ្ឌាអាវមួយកំប្លេ។ មិត្តទាំងនោះមកពីប្រទេស  Peru, Bhutan, Cuba, Madagascar, Afghanistan, Yemen, Dominican Republic, Nepal, Algeria, Mongolia,

សំរាប់ឆ្នាំនេះវិញគឺ


អរគុណហាន់នីសំរាប់នំខេកសូកូឡា


ជាមទួយអាវមួយគូរនេះផង ស្រស់ៗណាស់:-D


នៅមានទៀត ខ្ញុំបានទទួលិខិតជូនពី Amna ផងដែរ

Advertisements