កម្មវិធីសម្ដែងសិល្បៈរបាំបូរាណនៅវិទ្យាស្ថានសិល្បៈខ្មែរ 

ជូនដំណឹងសំរាប់ មិត្ដដែលចូលចិត្ដគាំទ្រស្នាដៃសិល្បៈរបាំបូរាណខ្មែរឲ្យបានជ្រាបថា​ នឹងមានការសម្ដែងរបាំរយៈពេល៣ថ្ងៃ នៅវិទ្យាស្ថានសិល្បៈខ្មែរ ដោយបង្ហាញជូននូវស្នាដៃថ្មីរបស់អ្នកគ្រូសូភីលីន និងស្នាដៃចាស់កន្លងមករបស់គាត់។ សំរាប់ពត័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់

http://www.bandith.info/blog/?p=144

Advertisements